Mark Minervini "Kauple nagu börsivõlur"

Avasta investeerimises Mark Minervini SEPA-kauplemismeetodiga supertootluse potentsiaal!

34-aastaselt multimiljonäriks saanud investor Mark Minervini jagab enda välja töötatud SEPA-meetodit, millel põhinev investeerimisstrateegia on tal võimaldanud varakult üles leida supertootluse potentsiaaliga ettevõtted:

„SEPA aluskriteeriumid on tuletatud aastakümnete pikkusest põhjalikust uurimistööst, praktikast reaalses maailmas ja vaadeldud faktidest, mitte isiklikest arvamustest ega akadeemilistest teooriatest.“

SEPA-metoodika põhialused on järgmised:

  • Sisuliselt kõik edukate aktsiate supertootluse faasid on esinenud siis, kui aktsiahind oli juba eelnevalt kindlas tõusutrendis. Peaaegu kõigil juhtudel on trend olnud tuvas­tatav juba supertootluse algfaasis.
  • Fundamentaalnäitajad. Enamik supertootluse faase on tingitud kasumi, käibe ja marginaalide paranemisest. Tüü­piliselt teostub see enne supertootluse faasi algust. Enami­kul juhtudel on kasum ja käive juba laual ja aegsasti mõõ­detavad. Aktsia supertootluse faasis leiab peaaegu alati aset fundamentaalse pildi oluline paranemine, pidades silmas käivet, marginaali ja lõppkokkuvõttes kasumit.
  • Katalüsaator. Iga aktsia taga, mis teeb jõulise tõusu, on mingisugune katalüsaator. Seda ei pruugi esmapilgul alati näha olla, kuid väikene detektiivitöö ettevõtte loo kallal võib anda vihje supertootluse potentsiaaliga aktsiale. Uus kuum toode, mis moodustab olulise osa ettevõtte müü­gitulust, võib saada sädemeks, mis süütab selle ettevõtte aktsiahinnas supertootluse leegi. Ravimiameti heakskiit, äsja sõlmitud leping või isegi uus tegevjuht võib seni pai­gal seisnud aktsiale elu sisse puhuda. Väikeste, vähemtun­tud nimede puhul on sageli vaja mingit sündmust, mis aktsiale tähelepanu tõmbaks. Iga situatsioon võib mõnevõrra eri­neda, aktsia puhul võib tegu olla klassikalise kasvuettevõtte, pööret sooritava vana tegija, tsüklilise tootja või uut ravi­mit tõotava biotehnoloogiafirmaga. Mis iganes ka põhjus poleks, on supertootluse taga alati mingi katalüsaator, mis tekitab institutsionaalset huvi.
  • Sisenemiskohad. Enamik supertootlusega aktsiaid annab sulle vähemalt ühe võimaluse või mõnikord isegi mitu või­malust siseneda madala riskiga komeedina taevasse tõus­vasse aktsiasse. Sisenemiskoha ajastus on kriitilise tähtsu­sega. Ajasta oma sisenemine valesti ja su stopporder läheb ilmaasjata käiku või sa kannad suurt kahjumit, kui aktsia pöördub ja sa ei müü. Ajasta aga pullituru ajal sisenemine õigesti ning võid olla otsekohe kasumis ja teel kõrge toot­luse poole.
  • Väljumiskohad. Mitte kõik aktsiad, millel on supertootlu­sega aktsiate tunnused, ei hakka tõusma. Paljud ei suvatse liikuda isegi siis, kui ajastad oma ostu õigesse kohta. Seepärast pead oma konto kaitsmiseks paika panema ka stopp-orderid, mis sunniksid sind kahjumis positsioonidest välja. Teisipidi tuleb aktsiad mingil hetkel maha müüa ka kasumi realiseerimiseks. Tuleb ära tunda senise supertootluse faasi lõpp, et hoida alles seda, mis oled teeninud.

Töötasin SEPA välja selleks, et määratleda täpne koht, kus kõige madalama riski ja kõige suurema tootluspotentsiaaliga tehingusse minna. Minu eesmärk on osta aktsiat ja jõuda sellega otsekohe kasumisse. Selle saavutamiseks võtan arvesse kõiki asjaomaseid fundamentaalseid, tehnilisi ja turutegureid ning määran kindlaks positsiooni, kus on olemas tuge pakkuv konvergents. Ma teostan tehingu ainult selles punktis, kuhu on koondunud kogu spekter: ettevõtte fundamentaalnäitajad, aktsia hind ja tehingukäive ning samuti üldised turutingimused. Ma tahan veenduda, et need tegu­rid jõuavad nagu neli autot üheaegselt neljast suunast ristmikule. SEPA-meetod koondab tuge pakkuvad tõenäosused sellesse punkti.

Peaaegu igal edukal aktsial ilmnevad enne suurt tõusu väga spetsiifilised ja mõõdetavad kriteeriumid. Supertootluse päevil on neil aktsiatel omad iseloomulikud tunnused – kas uus toode, uudne teenus või mingi põhimõtteline muutus, mis võimaldab ettevõttel raha teenida kiirendatud või tõusvas tempos ja niimoodi mõnel juhul pikka aega. Tulemuseks on nende ettevõtete akt­siate märkimisväärne hinnatõus, mis on tingitud institutsionaal­sete investorite ostudest. Sa ei pea ettevõtte ega turu kohta kõike teadma, aga sul on vaja teada vajalikke asju. Pannes kõik need ele­mendid kokku – fundamentaalne, tehniline, kvalitatiivne ja turu kriteerium – ning nõudes, et aktsiad suudaksid ületada mitmeid tõkkeid, on sul palju tõenäolisem võimalus tuvastada midagi era­kordset. Nende parameetrite kollektiivne väärtus on suurem kui nende osade summa.

Kuigi strateegia on oluline, ei ole see nii määrava tähtsusega kui teadmised ja distsipliin oma reeglite rakendamisel ja nendest kinnipidamisel. Kaupleja, kes tunneb oma strateegia tugevaid ja nõrku külgi läbi ja lõhki, saab oluliselt paremini hakkama kui see, kes vaid veidikese teab midagi paremast strateegiast. Ideaalne oleks muidugi teada palju suurepärasest strateegiast. See peaks olema su ülim eesmärk.


Mark Minervini "Kauple nagu börsivõlur"Mark Minervini “Kauple nagu börsivõlur”

„Kauple nagu börsivõlur“ on kohustuslik kirjandus iga investori raamaturiiulis. Siin on lahti kirjeldatud kõige olulisemad tegurid, mille abil võid edaspidi supertootlusega aktsiaid leida. Kes ei tahaks olla järgmise Apple Computeri, Costco või Home Depot’ omanik? Õnneks pole siin midagi müstilist, kuna suurel osal supertootlusega aktsiatel on ühised äratuntavad omadused, ettevõtete kiire kasvu periood on omane kindla suurusega ettevõtetele ja nõnda edasi. Sinul endal tuleb vaid läheneda distsiplineeritult, jääda kindlaks ühele meetodile ning õppida kasutama õigeid tööriistu. Eraldi tasub peatuda ka riskijuhtimise peatükkidel, kus Minervini näitab, miks sellele üleüldse rõhku panna, ning arutleb psühholoogiliste tegurite üle, mis takistavad enamikul investoritel kahjumile piiri panemast.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Raamatublogist

Siin blogis kirjutavad Rahva Raamatuga seotud toredad inimesed ja mõned külalisautorid sellest, mida nad armastavad: raamatutest ja lugemisest. Kui soovid omapoolselt sõna sekka öelda või soovitusi jagada, kirjuta meile aadressil rahvaraamat@rahvaraamat.ee – raamatutest rääkivad kaastööd ja soovitused on meie juures alati oodatud. Mõnusat lugemist!

Archives