10 PÕHJUST, MIKS LASTELE RAAMATUID LUGEDA

Me kõik teame, et lastele raamatute lugemine on kasulik. Millist positiivset mõju avaldab see mudilastele või koolieelikutele? Järgnevalt räägimegi ettelugemise positiivsest mõjust kahe- kuni viieaastastele lastele.

blogi-lastele lugemine
Me kõik tahame tarku ja helgeid lapsi. Selleks me veedamegi palju aega valides lapsele sobivat kooli ja kontrollides, et meie lastel oleksid parimad õpetajad. Kõige parem õpetaja on aga lapsevanem ise.

1. Tugevam side lastega

Laps on pidevas liikumises- mängib, jookseb ja uurib oma ümbrust. Kahekesi voodis lamades saad aja maha võtta ja meenutada neid aegu, kuidas ta beebina sinu kaisus oli. Selle asemel, et teha sellest ülesanne, saab lugemisest tegevus, mis teid kahte lähedasemaks muudab.

2. Edukus koolis

Üks suurimaid kasutegureid lastele ettelugemises on kindlasti laste õppimisvõime suurendamine. Paljud uurimused on näidanud, et kui lastele on enne kooli raamatuid ette loetud, siis nad saavad ka koolis paremini hakkama. See tekitab õppimiseks tugeva pinnase ja aitab paremini hakkama saada kõigis õppeainetes, sest nad suudavad teksti paremini mõista ja analüüsida.

3. Oskus paremini kõneleda

Kogu mudilaseea õpib laps hääldust ja põhilisi vestlusoskusi. Kui laps ei oska veel lugeda, kuid võtab siiski raamatu lahti ja laliseb või loeb oma väljamõeldud lugusid, tähendab see väga tähtsa oskuse õppimist. “Mängult lugemine” annab tugeva põhja päris lugemisoskuse õppimiseks.

4. Lugemise põhioskuste õppimine

Lapsed ei saa sündides lugemisest kui tegevusest aru, et tuleb lugeda vasakult paremale, et tekst on sõnadest erinev. Varajase lugemise üheks suurimaks kasuks ongi põhioskuste kinnistamine.

5.Paremad suhtlemisoskused

Lugedes väikestele lastele raamatuid ette, on palju suurem tõenäosus, et nad oskavad ennast paremini väljendada ja mõistavad teisi lapsi paremini. Jälgides suhtlemist tegelaste vahel raamatus ja ka kontakti sinu ja lapse vahel lugemise ajal, õpib sinu laps väärtuslikke suhtlemisoskusi.

6. Keele omandamise võime

Varajast ettelugemist on seostatud parema keelte omandamise oskustega, nii emakeele kui võõrkeelte puhul.

7. Loogiline mõtlemine

Veel üks oluline raamatutest saadud oskus on aidata lastel aru saada abstraktsetest asjadest, kuidas rakendada loogikat erinevates situatsioonides, leida põhjuse ja tagajärje seos ja osata olukordadele hinnanguid anda. Kui sinu laps saab piisavalt vanaks, õpib ta neid oskuseid reaalses elus kasutama.

8. Uutele kogemustele reageerimine

Kui sinu lapse elus on mõni oluline sündmus või stressirohke sündmus, siis sarnase situatsiooniga loo ettelugemine aitab tal sündmusega reaalelus paremini toime tulla. Näiteks esimese koolipäeva kohta raamatute lugemine aitab tal selle keerulise päevaga kergemini toime tulla ja näitab, et väike muretsemine on tavaline.

9. Parem keskendumisvõime ja distsipliin

Väikesed lapsed võivad loo rääkimise ajal muutuda rahutuks, kuid mida tihedamini ettelugemist juhtub, seda paremini õpivad nad keskenduma. Lugude paremini mõistmisega kasvab ka nende enese distsipliin, pikem tähelepanuvõime, suurem mälumaht- see kõik aitab sinu last edasises elus.

10. Lugemine on lõbus

Varajane lugemine aitab lugemisest teha ajaviite, mitte kohustusliku ülesande. Lastel, kellele on varajasest lapsepõlvest ette loetud, on suurem tõenäosus valida ka tulevikus meelelahutuseks raamat, mitte arvutimäng või televiisor.

Originaalartikkel: www.lugemisaasta.ee

Rahva raamatust leiad palju lugemist pisipõnnidele ja koolieelikutele.

About the author

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Raamatublogist

Siin blogis kirjutavad Rahva Raamatuga seotud toredad inimesed ja mõned külalisautorid sellest, mida nad armastavad: raamatutest ja lugemisest. Kui soovid omapoolselt sõna sekka öelda või soovitusi jagada, kirjuta meile aadressil rahvaraamat@rahvaraamat.ee – raamatutest rääkivad kaastööd ja soovitused on meie juures alati oodatud. Mõnusat lugemist!

Archives